Medipoll

briefing | script

Medipoll is een Nederlandse startup met een revolutionair systeem. Wereldwijd stellen wij ambitieuze zorgverleners in staat de kwaliteit van zorg te managen.

Er zijn drie probleemgebieden die Medipoll tegelijk oplost:

  • Wat er gemeten wordt
  • Hoe er gemeten wordt
  • Wat er met de resultaten gedaan wordt

Nu wordt er vooral gekeken naar algemene zaken, bijvoorbeeld hersteloperaties en patiënttevredenheid. Dat is een begin, maar het kan veel beter. Wij meten alle kwaliteitsaspecten:
Wat heeft de patiënt aan de behandeling gehad, hoe heeft de patiënt de zorg ervaren, en technische aspecten van de behandeling. Vooral de eerste twee worden niet of nauwelijks gemeten, terwijl zorgverleners juist daar het verschil kunnen maken.
Kwaliteitsmetingen gebeuren nu meestal op basis van een klein aantal patiënten achteraf. Met Medipoll hebben zorgaanbieders actuele data van alle kwaliteitsaspecten. Dat gaat geautomatiseerd onder bij alle patiënten, voor alle behandelingen. Niemand loopt meer achter de feiten aan.
Metingen leveren nu meestal een wirwar aan gegevens op waaruit niet duidelijk is wat er in de praktijk moet veranderen. Met het innovatieve Medipoll dashboard spoort u problemen op. De state of the art wizard laat zelfs het effect van verbeteractiesingen zien. En dat voor iedereen begrijpelijk.
Kwaliteit wordt volledig transparant op locatie niveau, vakgroepniveau, aandoening- of zelfs artsniveau. Nu kan er resultaatgericht gemanaged worden op kwaliteit.
Tot nu toe is meten duur en daarom gebeurt het beperkt en incidenteel. Met ons systeem kan elke zorgaanbieder, on going, werken aan kwaliteit en dat vertalen in betere resultaten; ook financiële. En dat tegen een prijs die verrassend is.

moving storyboard

eindresultaat

client: Medipoll

tools: cinema 4d | illustrator | photoshop

 VVMS
SOVAK poetsinstructie