Securtree

SecurtreeĀ© is het Physical Security Management Platform (PSMP) waarin de risicoanalyses en beveiligingsplannen voor alle locaties worden vastgelegd.
Zodat inzichtelijk wordt welke maatregelen nodig zijn, of de juiste maatregelen getroffen zijn en welke risico’s er nog over zijn.

Client : RisicoRegisseurs
Tools: Cinema 4d, After effects, Photoshop, Illustrator
Animatie: Kijkem

 Defensie Stijldefinitie
Slib injectie Havenbedrijf